Política de privacitat

A l’efecte del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un tractament de dades el responsable és la Fundació Privada Gentis, amb l’única finalitat de poder gestionar la seva petició, així com enviar-li informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari ens presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat per aquest mitjà.

La Fundació Privada Gentis es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, i complint en tot moment amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que li siguin aplicables per exigències legals.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se la Fundació Privada Gentis el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions legals.

Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-responsabilitzar la Fundació Privada Gentis de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’interessat autoritza expressament a que se li remeti documentació relativa als serveis oferts així com als esdeveniments organitzats per la Fundació Privada Gentis.

Finalment, l’informem sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça de correu electrònic info@gentis.org. L’interessat podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

La revocació es durà a terme mitjançant petició escrita dirigida a l’adreça de correu electrònic anteriorment descrita. En el cas de cancel·lació i revocació per part de l’interessat del seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades de caràcter personal, la Fundació Privada Gentis podrà resoldre la prestació del servei que fos en el cas en què aquestes dades fossin necessaris per a una òptima prestació del servei.